Tijd

Welkom op de website van Bridgeclub Drive-Inn Geldrop

Helaas is deze Bridgeclub na 32 jaar gestopt per 31-december 2021 omdat het ledenaantal te laag is.

Mocht U interesse hebben in deze website Stuur 'n e-mail naar :Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 


 

Wedstrijdreglement

Wedstrijdronden    
Een wedstrijdronde bestaat uit maximaal 6 speelavonden.

Poule Indeling
De wedstrijdronden worden gespeeld in 2 poules A en B.  
Het aantal paren in poule B mag niet kleiner zijn dan het aantal paren in poule A.
Nieuwe paren worden in de laagste poule ingedeeld.

Eindigt een partnerschap tijdens of na een wedstrijdronde en wordt er met een andere speler een nieuw paar gevormd, dan speelt dat paar in die poule waarop de hoogst geklasseerde speler recht heeft. Indien het aantal paren in die poule hierdoor groter wordt dan het geldend maximum, speelt dat paar in de naast gelegen lagere poule.

Promotie en degradatie
Om als paar voor promotie in aanmerking te komen moet men minstens 3 keer met de eigen partner gespeeld hebben. Dit geldt voor comptitieronden met 4 of 5 avonden. Bij een wedstrijdronde van 6 avonden moet men minstens 4 keer met eigen partner spelen. 
Nieuwe paren kunnen alleen promoveren als beiden vanaf de eerste avond van een ronde ingeschreven zijn als lid. Indien tijdens een ronde een nieuw paar geformeerd wordt uit bestaande leden, wordt over de voorafgaande ronde(n) de afwezigheidsscore(zie onder) gegeven.

Na elke wedstrijdronde promoveren de 4 hoogst geklasseerde paren van B naar A en degraderen de 4 laagst geklasseerde van A naar B. 
Degraderen moet altijd, promoveren mag! Indien een paar niet wil promoveren dan komt automatisch het volgende paar van poule B aan de beurt om te promoveren.

Scoreberekening bij afwezigheid
Afwezig voor de 1e keer: als een paar niet aanwezig is wordt de eerste keer dat dit voorkomt een gemiddelde percentage (met een maximum van 50%) genoteerd van de keren dat men in de competitieronde met de eigen partner speelde.

Afwezig voor de 2e keer: bij een tweede afwezigheid in de competitieronde van een paar krijgt men max. 44 %.

Afwezig voor de 3e keer: is men een 3e keer afwezig dan wordt voor die speel- avond een score van 0% berekend en volgt degradatie c.q. kan men niet promoveren.

Combitafel
Indien in 2 lijnen een stilzit is wordt er een combitafel gecreërd.

Indeling combiparen
Combiparen worden normaal ingedeeld in de lijn die ze spelen. Als beide spelers in een verschillende lijn spelen dan wordt het paar ingedeeld conform onderstaande leidraad: 
1.  Speler bovenin de A-lijn samen met iemand bovenin de B-lijn >A-lijn.
2.  Speler onderin de A-lijn samen met iemand bovenin de B-lijn >A-lijn.
3.  Speler bovenin de A-lijn samen met iemand onderin de B-lijn >B-lijn.
4.  Speler onderin de A-lijn samen met iemand onderin de B-lijn >B-lijn.

Daarnaast zijn er de volgende overwegingendie de beslissing beinvloeden:

*   Hoe vaak is er in een lijn een stilzit geweest ? Voor de scenario's 2 en 3 valt een stilzit afwisselend in de A en in deB-lijn.

*   Voor de scenario's 1 en 4 wordt vastgehouden aan de lijn waarin het combipaar wordt ingedeeld.

 Invallers
Indien de ene helft van een paar niet aanwezig kan zijn, moet een invaller in eerste instantie uit de club komen, Als blijkt dat er een week van tevoren, aan het eind van de speelavond, niemand van de club beschikbaar is, kan men de volgende speelavond een invaller meebrengen van buiten de club. Dit dient te gebeuren in overleg met degene die de wedstrijdlijst opmaakt en moet uiterlijk een dag van tevoren bekend zijn.

Scoreberekening bij spelen met invaller of bij combipaar
Speelt men met een invaller (van binnen of buiten de club), dan krijgt men de eigen score maar met een minimum van 45% en een maximum van 55%. Speelt men als combipaar dan krijgt men de score van die avond. 
Als men minder dan 3 keer met de eigen partner speelde volgt degradatie c.q. kan men niet promoveren.

Scoreberekening bij tijdoverschrijding
Voor het spelen van 4 spellen per tafel is 30 minuten beschikbaar. 
Het is niet toegestaan 6 minuten voor het einde van de toegestane tijd nog een spel op te nemen zonder toestemming van de wedstrijdleiding. Indien zonder toestemming 6 minuten of minder voor het einde van de tafelronde, een spel wordt uitgenomen, kent de wedstrijdleiding aan beide paren een arbitrale score toe van 40-% van de top van dit spel.

Indien een spel wegens tijdgebrek niet kan worden gespeeld, mag dit spel worden nagespeeld, met dien verstande, dat een paar na afloop van de speelavond slechts één spel mag naspelen. Niet gespeelde spelen worden niet meegenomen in de score en hebben daarmee geen invloed op de eindscore.

Bergklassement
Voor wat betreft slembiedingen wordt er per speelseizoen een zogenaamd bergklassement bijgehouden. Bij groot slem (geboden en gemaakt) krijgen beide partners 10 punten. Bij klein slem (geboden en gemaakt) krijgen beide partners 5 punten.

Protesten tegen beslissingen van een wedstrijdleider
Elke deelnemer kan protesteren tegen de beslissing die een wedstrijdleider aan zijn tafel heeft genomen.
Het protest dient schriftelijk binnen 24 uur na de betreffende speelavond bij een van de wedstrijdleiders ingediend te worden.
Een protest wordt alleen in behandeling genomen als beide partners daar schriftelijk mee instemmen.
Na horing van de betreffende wedstrijdleider zal het protest behandeld worden door de overige wedstrijdleiders.
Binnen 7 dagen na het indienen zal de protesterende deelnemer schriftelijk op de hoogte gesteld worden van de uitspraak.
De uitspraak is bindend.

Bridge spelregels
Voor de clubwedstrijden gelden de spelregels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridgebond (boekje spelregels voor Wedstrijdbridge 2017)

Op het volgende punt wordt hiervan afgeweken:Rondpassen

Na 4x passen (rondpassen) in de eerste ronde moet er opnieuw geschud en gedeeld worden.
Elke opening is toegestaan mits er gealerteerd wordt volgens de regels van de bridgebond.

De wedstrijdleiding.
Gewijzigd: 1-9-2018