Tijd

Welkom op de website van Bridgeclub Drive-Inn Geldrop

De uitslag en de foto's van de 30 jarige jubileumdrive klik op: UITSLAGEN >Bridgedrive. 
Klik op: FOTO'S > 30 jarige jubileumviering. 


 Onder het kopje GASTENBOEK  staat het verslag van het Bridgeweekend 2019 en onder het kopje FOTO'S staan 'n drietal foto's 

Copyright

© Copyright Bridgeclub Drive-Inn Geldrop, alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u op deze site (drive-inn-geldrop.nl en alle onderliggende pagina's) aantreft bij Bridgeclub Drive-Inn Geldrop.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Bridgeclub Drive-Inn Geldrop.

Bridgeclub Drive-Inn Geldrop voert het beheer over de pagina's op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina's op deze website mag altijd. Wij stellen het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.