Tijd

Welkom op de website van Bridgeclub Drive-Inn Geldrop

De uitslag en de foto's van de 30 jarige jubileumdrive klik op: UITSLAGEN >Bridgedrive. 
Klik op: FOTO'S > 30 jarige jubileumviering. 


 Onder het kopje GASTENBOEK  staat het verslag van het Bridgeweekend 2019 en onder het kopje FOTO'S staan 'n drietal foto's 

Clubactie

rabobank
Beste mensen, Ieder jaar stelt de Rabobank een bedrag beschikbaar voor verenigingen en/of clubs. Middels een stemronde worden leden van de
Rabobank in staat gesteld om op hun favoriete club te stemmen. 

RaboWilt u uw maximale  2 stemmen uitbrengen op de Bridgeclub Drive-inn Geldrop. 
 Namens het bestuur bij voorbaat hartelijk dank.